fbpx

Prales Jizera

Nejstarší přírodní rezervací na území Jizerských hor je Prales Jizera. Rezervace byla vyhlášena roku 1960. Prales zabírá plochu kolem hory Jizera, druhé nejvyšší jizerské hory na české straně. Oblast je chráněna díky zbytkům horských smrčin i vrcholové skalní bloky a balvanité sutě.

Díky své horské poloze nebyl prales v minulosti terčem hromadné těžby, ale k narušování přirozenosti lesa došlo v 60. až 80. letech 20. století následkem vichřic a následovném zotavování lesa. Snad více, než těžba, měl negativní vliv na rozvoj lesa znečištění atmosféry. Znečištění vzduch obsahující například oxid siřičitý proudil během 2. poloviny 20. století především z polských a německých elektráren.

 

Vy se můžete podívat také na Více od tohoto autora

Leave A Reply

Your email address will not be published.