Náměšť na Hané (zámek)

Náměšť na Hané je kulturní památkou České republiky.  Zámek nechal postavit Ferdinand Bonaventura Harrach v letech 1760-1763 jako horní zámek, protože dosavadní sídlo přestalo vyhovovat požadavkům moderní doby.  Zámek stojí uprostřed kruhového parku v raně klasicistním stylu francouzského typu. Zámek obsahuje vzácnou sbírku míšeňského porcelánu, ale také český, vídeňský a čínský porcelán a nakonec ojedinělou expozici historických kočárů olomouckých biskupů. Zámek obsahuje unikátní původní knihovnu se třemi tisíci svazky a empírovou kapli. Roku 1871 si hrabata Kinští nechala postavit na místním hřbitově rodinnou hrobku, kde dnes můžeme najít sedm členů hraběcí rodiny.

Vy se můžete podívat také na Více od tohoto autora

Leave A Reply

Your email address will not be published.